Máy gieo hạt kết hợp bón phân 999 – Máy Phun Thuốc | Máy Phun Thuốc Chạy Xăng

Máy gieo hạt kết hợp bón phân 999

3.200.000  2.800.000 

Số mỏ tra (miệng xuống hạt giống, phân):14 mỏ

Độ sâu của miệng xuống giống, phân: 7- 8cm

Kích thước tay cầm: 118cm

Độ rộng tay cầm: 38 cm

Khối lượng khô: 11 kg

Máy tra hạt VNGH 999 kết hợp vừa tra hạt, vừa bón phân

.