Máy Phun Thuốc

-8%
Máy phun thuốc tạo khói Hoàng …
13.000.000  12.000.000 
Mua hàng

Máy Xới Đất

-4%
Máy xới đất OSHIMA XDD1…
18.800.000  18.125.000 
Mua hàng
-3%
Máy xới đất OSHIMA XDX1-B…
13.500.000  13.125.000 
Mua hàng
-3%
Máy xới đất mini chạy xăng SHA…
4.000.000  3.885.000 
Mua hàng
-3%
Máy xới đất chạy dầu 1z41a…
19.000.000  18.500.000 
Mua hàng
-2%
Máy xới đất Oshima XDX1-T…
16.000.000  15.668.000 
Mua hàng
-4%
Máy xới đất OSHIMA XDX1-C…
15.500.000  14.910.000 
Mua hàng
-6%
Máy xới đất chạy dầu ngồi lái …
32.000.000  30.000.000 
Mua hàng

Máy Cày

-4%
Mua 01 máy cày trâu vàng tặng …
14.000.000  13.500.000 
Mua hàng

Máy Phát Điện

Máy phát điện chạy xăng Saiko …
-7%
Máy phát điện Tomikama HLC 650…
22.000.000  20.500.000 
Mua hàng
-4%
Máy phát điện Tomikama HLC 850…
25.000.000  24.000.000 
Mua hàng

Máy Tra Hạt

-13%
Máy gieo hạt kết hợp bón phân …
3.200.000  2.800.000 
Mua hàng
Mua máy tra hạt bắp, máy trỉa …
-13%
Máy gieo hạt đẩy tay 989…
3.000.000  2.600.000 
Mua hàng

Máy Bơm

-9%
Máy bơm nước YM35…
3.500.000  3.200.000 
Mua hàng
-5%
BƠM NƯỚC ĐA NĂNG OSHIMA 300…
1.970.000  1.874.000 
Mua hàng
-8%
BƠM NƯỚC ĐA NĂNG OSHIMA 128A…
1.700.000  1.569.000 
Mua hàng
-8%
BƠM NƯỚC ĐA NĂNG OSHIMA 400…
2.100.000  1.942.000 
Mua hàng
-7%
Bơm nước đa năng OSHIMA 300A…
2.600.000  2.425.000 
Mua hàng